อบรมโลจิสติกส์เพื่อป้อนเข้าสู่สายงานจริง จบแล้วดูแลหางานให้ทำทันที

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (International Transport and Business School : ITBS) ด้วยสถิติของนักศึกษาที่จบได้งานทำมากกว่า 93% ของแต่ละรุ่น โดยเนื้อหาจะเป็นหลักสูตร Logistic ระยะสั้น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วทางโรงเรียน จัดหางานให้ทำสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานต่อทันที หัวข้ออบรม 1.ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business) 2.เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required) และ การประกันภัยเกี่ยวกับการ ขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 3.พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures) 4.การขนส่งทางทะเล (Seafreight) 5.การขนส่งทางอากาศ (Airfreight) 6.การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations) 7.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO) 8.โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain) 9.การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique) 10.Introductory English for Shipping Terminology ได้ที่พี่คุง 085-9412210 Tel : 02-6715995 ต่อ 400 E-mail :
Content ID
328
View
22
Keyword
โลจิสติกส์ ชิปปิ้ง
Update
4 yr 08 Aug 2014 03:05:56
Edited
4 yr 08 Aug 2014 03:05:56
IP Address
223.27.216.166
Contact
ศิริศักดิ์ คุง
Mobile
0859412210
 
Viewed 27152 | Online 3 | COKOH © 2019