จรินทร์
1 ปี

 **พิเศษกับท่านที่ต้องการตัดชุดฟอร์ม เสื้อกีฬาทุกชนิด จำนวนน้อยเราก้อรับ เป็นราคาพิเศษ** 

      

เสื้อทุกชนิดผลิตจากโรงงานของเราโดยตรง ท่านจึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องราคาไม่มีมีไหนถูกกว่าที่นี่แน่นอนค่ะ ทางเราบริการไปพบลูกค้าทันที่ที่ลูกค้าสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าค่ะ

ยิ่งสั่งเยอะยิ่งคุ้ม!

   สนใจติดต่อ. 

0858049019

ณัฐ  ชุ่มเชื้อ

Email: kpg_1@outlook.com 

รับตัดเสื้อโปโล ชุดยูนิฟอร์ม ชุดช็อป เสื้อกีฬา 

เสื้อพละนักเรียน เสื้อยืดคอกลม

โดยช่างผูชำนานงาน ประสบการนานนับสิบปี

รับทำทั้ง งานเล็ก งานใหญ่

รับทำทั้ง ตลาดล่างตลาดบน

                        

                                ข้อแนะนำในการติดต่อ

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลูกค้าควรเตรียมรายละเอียดของงานที่ต้องการสั่งทำ ดังนี้

- สินค้าที่ต้องการ เช่น เสื้อโปโล เสื้อยืดคอกลม เสื้อแจ็คเก็ต หมวก อื่นๆ

- จำนวนที่ต้องการ

- วันที่ต้องการรับสินค้า

- งบประมาณคร่าวๆ

- รายละเอียดอื่นๆ เช่น แบบปัก ตำแหน่งที่ต้องการจะปัก แบบเสื้อที่ต้องการเป็นต้น

หมายเหตุ** กรณีที่ลูกค้าต้องการคำแนะนำจากเรา สามารถติดต่อขอทราบละเอียดได้ที่ ฝ่ายดูแลลูกค้า

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการดู ตัวอย่างงาน สีผ้า ขนาดเสื้อ สามารถติดต่อเรา เพื่อขอดูชิ้นงานจริง ได้ที่ ฝ่ายดูแลลูกค้า

3. ในกรณีที่่ลูกค้ามีตัวอย่างสินค้าอยู่แล้ว และต้องการให้เราผลิตสินค้าขึ้นตามตัวอย่างดังกล่าว ทางเรายินดีส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปรับสินค้า หรือลูกค้าสามารถถ่ายรูป แล้วส่งให้เราได้ทาง Email: kpg_1@outlook.com 

. ในกรณีที่ลูกค้ามีตัวอย่างแบบปัก สามารถส่งตัวอย่างแบบปักได้  คือ

- ส่งตัวอย่างแบบปักผ่านทาง Email: kpg_1@outlook.com 

-

หมายเหตุ* การขึ้นตัวอย่างแบบปัก บริษัทฯ จะทำให้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้สรุปสั่งผลิตสินค้ากับทางบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

การสั่งผลิต/สั่งซื้อ

 1. หลังจากลูกค้าได้ตกลงรายละเอียดงานกับริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารสรุปรายละเอียดงาน 

ส่งไปยังลูกค้าผ่านทาง Email, Fax หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าลงนาม สั่งผลิตตามรายละเอียดงาน

ในเอกสารสรุปรายละเอียดงาน

2. การสั่งผลิต/สั่งซื้อ ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำสินค้า 30เปอร์เซ็น ของมูลค่างานทั้งหมด

ข้อแนะนำในการติดต่อ1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลูกค้าควรเตรียมรายละเอียดของงานที่ต้องการสั่งทำ ดังนี้- สินค้าที่ต้องการ เช่น เสื้อโปโล เสื้อยืดคอกลม เสื้อแจ็คเก็ต หมวก อื่นๆ- จำนวนที่ต้องการ- วันที่ต้องการรับสินค้า- งบประมาณคร่าวๆ- รายละเอียดอื่นๆ เช่น แบบปัก ตำแหน่งที่ต้องการจะปัก แบบเสื้อที่ต้องการเป็นต้นหมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าต้องการคำแนะนำจากเรา สามารถ2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการดู ตัวอย่างงาน สีผ้า ขนาดเสื้อ สามารถติดต่อเรา เพื่อขอดูชิ้นงานจริง                       

3. ในกรณีที่ลูกค้ามีตัวอย่างสินค้าอยู่แล้ว และต้องการให้เราผลิตสินค้าขึ้นตามตัวอย่างดังกล่าว ทางเรายินดีส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปรับสินค้า หรือลูกค้าสามารถถ่ายรูป แล้วส่งให้เราได้ทาง email kpg_1@hotmail.com. ในกรณีที่ลูกค้าีมีตัวอย่างแบบปัก สามารถส่งตัวอย่างแบบปักได้ 4 วิธี คือ

- ส่งตัวอย่างแบบปักผ่านทาง Email: kpg_1@outlook.com - ส่งตัวอย่างแบบปักผ่านทาง แบบฟอร์มสั่งปัก/สกรีน- ส่งตัวอย่า่งแบบปักผ่านทาง พนักงานขาย/เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯหมายเหตุ การขึ้นตัวอย่างแบบปัก บริษัทฯ จะทำให้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้สรุปสั่งผลิตสินค้ากับทางบริษัทฯ แล้วเท่านั้นการสั่งผลิต/สั่งซื้อ1. หลังจากลูกค้าได้ตกลงรายละเอียดงานกับริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารสรุปรายละเอียดงาน ส่งไปยังลูกค้าผ่านทาง Email,หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าลงนาม สั่งผลิตตามรายละเอียดงานในเอกสารสรุปรายละเอียดงาน2. การสั่งผลิต/สั่งซื้อ ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำสินค้า 30เปอร์เซ็น ของมูลค่างานทั้งหมด