cctgroup
1 อาทิตย์

จำหน่าย เครื่องเล่นหน้าขาหลังขา ใช้สำหรับการสร้างกล้ามเนื้อทุกส่วนของขา

เครื่องเล่นหน้าขาหลังขา มีทั้งแบบ single machine  และแบบ duel machine เป็นสินค้านำเข้า จากประเทศเยอรมันและ ประเทศอเมริกา เกรดฟิตเนส คุณภาพดี และอายุใช้งานมากกว่า 10ปี

Facebook : CCT Fitness นำเข้าเครื่องออกกำลังกาย

Tel: 089-750-7380

สนใจชมตัวอย่างสินค้า >> https://goo.gl/maps/RBNaNTLmk8LD3T2A8

https://www.cctfitness.com/

#นำเข้าเครื่องออกกำลังกาย #เครื่องออกกำลังกายนำเข้า #จำหน่ายเครื่องออกกำลังกาย #เครื่องเล่นหน้าขาหลังขา