thaisumrit
4 day

จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ทุกชนิด

ท่อเหลี่ยม (เหล็กกล่อง) ท่อแบน (เหล็กกล่องไม้ขีด) เหล็กฉาก เหล็กแบน เหล็กตัวซี เหล็กไวแฟรงค์ เหล็กท่อดำ ท่อเหล็กอาบสังกะสี เหล็กแผ่นดำ เหล็กแผ่นลาย เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม เหล็กรางน้ำ เพลาขาว เพลาหกเหลี่ยม ฯลฯ

ติดต่อ 02-4681633 , 02-4686468

คุณอภิศักดิ์