cctgroup
1 อาทิตย์

เครื่องม้วนสายไฟแบบอัตโนมัติ  (Coil winding machine) 

เครื่องม้วนสายไฟ? แบบอัตโนมัติเหมาะสำหรับใช้ในการม้วนสายไฟขนาด

0.5-6mm2. ถูกออกแบบมาเฉพาะในการม้วนสายไฟอย่างเดียวและมีประสิทธิภาพในการทำความเร็วในการม้วน

ใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการประกอบเครื่องจักร ทำให้รู้สึกถึงความแข็งแรงของเครื่องจักร

ติดต่อ :

Email : info@cctgroup.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0816428557, 0812079977 (คุณสมนึก)

Website : https://www.cctgroup.co.th