เจี๊ยบ
1 อาทิตย์

bullet หมวกคลุมผม ( Pleated Cap ) กันผมร่วงลงไปในชิ้นงาน สะอาด ได้คุณภาพ

Disposable Products สินค้าเพื่อความสะอาดในสายการผลิต ได้รับคุณภาพ

Hair net เก็บผมหมด มีให้เลือกหลายแบบ เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม 086-341-9778