jackey
1 ปี

ขายที่ทำนาปีและนาปรัง ติดคลองส่งน้ำชลประทาน แม่น้ำ ลำน้ำ ลำห้วย ติดถนนดำและคอนกรีต ในจ.สกลนคร นครพนม อยุทธยา และต้องการซื้อและขายที่ดินตั้งแต่3-500-2,500-5,000-15,000-150,000ไร่ขึ้นไปติดถนนดำหรือแดงในจังหวัดสกลนคร เป็นโฉนดหรือนส.3ก็ได้ครับ เพื่อบริการแก่นักลงทุนEWEC+เกษตรกรและนักลงทุนทั่วไปที่สนใจใช้จ.สกลนครเป็นฐานพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย,EWEC,นครพนมกับมุกดาหารเข้าด้วยกัน ( ราคาไร่ละ36,000ถึง100,000บาท (ชำระค่าโอนและภาษีแชร์กันคนละครึ่ง50/50) (ค่าธรรมเนียมผู้จัดหาของผม1.5%) ติดต่อเบอร์ตรง 081-450-7223 ตุ้ย. (พังโคน โพนนาแก้ว ภูพาน วานรนิวาส วาริชภูมิ สว่างแดนดิน อากาศอำนวย กุดบาก กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย นิคมน้ำอูน บ้านม่วง พรรณานิคม นาทม อ.เมืองสกลนคร อ.บ้านแพน อ.นาด้วง อ.นาหว้า ) มีรายการที่ดินดังนี้

1.อ.อากาศอำนวย (250ไร่กว้าง300x650ม.@55,000บ.)/ (200ไร่ @68,000บ.)/(92ไร่

นส.3@70,000บ.)/(30ไร่๑100,000บ.)/(40ไร่๑100,000)/(90๑90,000บาท/(20ไร่65,000)/(23ไร่๑65,217)

/(87ไร่๑75,000)/(4,985ไร่ฉ+นส3.๑80,000บ ติดถนนแดง ติดแม่น้ำศรีสงคราม ตโพนงาม)/(235ไร่นส3ก.ที่นา๑75,000บ.ติดถนน

แดง)/(92ไร่ฉ๑60,000)/(11ไร่ฉ.๑100,000 ติดถนนดำสายอากาศ-วานร เป็นที่นา)/

(700ไร่ฉ.ติดถนนดำ+แดง ติดริมน้ำยางใหลลงลำน้ำอูน มีน้ำ

ทั้งปี๑70,000)/(23ไร่ฉ.ติดถนนแดง ห่างถนนดำ1กม.ต.หว้า

ใหญ่ ๑50,000)/(2,426+5,000+10,000ไร่ฉ.ผืนเต็ม ติดถนน

ดำยาว200ม. ติดแม่น้ำศรีสงคราม ต.สามัคคีพัฒนา๑65,000-70,000 )/(141ไร่๑55,000บ/(21ไร่ดำ๑490,000)/

( 23.75 ไร่ ที่นา ฉ.ถนนแดง ห่างอ.อากาศ 3 กม.ขาย 41,000 บาทต่อไร่).

2.อ.ศรีสงคราม(97ไร่@65,000บ.)/38ไร่@60,000บาท)/(43ไร่๑75,000บ โฉนดติดถ.แดงใกล้ถ.ดำมากๆ ต.เหล่าพัฒนา)/(300ไร่ฉ.ติดถนนดำ ต.ท่าบ่อ๑45,000ที่ลุ่มเล็กน้อย ติดแม่น้ำสงคราม)/(500ไร่ฉ.ติดถนนดำ ต.ท่าบ่อ ติดแม่น้ำสงคราม น้ำไม่ท่วม๑50,000)/(4,500ไร่ฉ.+นส.3 ติดแม่น้ำห่างอ.ศรีสงคราม5กม. อ.ศรีสงคราม ติดถนนแดง ห่างถนนดำ1.3กม.ไฟต้องต่อเข้า1.0กม.๑95,000บาท)/(11,100ไร่ฉ.บริษัทเนบิวล่า เอ็นเตอร์ไพร์ส บ.สามผง ต.ท่าบ่อสงคราม ติดแม่น้ำศรีสงคราม ๑300,000บาท)

3.อ.พรรณานิคม(136ไร่สวนปาล์มฉ.@100,000บ.)/(17ไร่๑120,000)/(20ไร่+ฉ.ติดถนนแดงด้านหน้าและหลัง๑70,000ต.สว่าง)/(18ไร่ฉ.ติดถนน4เลน๑1.2ล้านบาท)/(25ไร่ฉ.ถนนแดง ห่างม.5กิโลติดลำห้วย๑36,000)/(900ไร่ฉ.ติดถนนดำทางหลวงชนบทสาย บ้านสร้างหิน-นาตากลาง ต.บะฮี ๑100,000)/(51ไร่ฉ.ติดถนนแดง ห่างถนนดำ 200ม.ที่นา ต.บะฮี น้ำไม่ท่วม๑60,000)/(128ไร่ฉ.ติดเทือกเขาภูพาน ต.ไร่ ๑70,000)/( 60ไร่ ติดถนนดำสาย บ้านสร้างหิน-บัวใหม่พัฒนาราคาไร่ละ 130,000 บาท )/( 34 ไร่ ติดคลองส่งน้ำชลประทาน ทำนาได้2ครั้งต่อปี ราคาไร่ละ140,000บาท)/(1,000 ไร่ ติดถนนดำ ติดลำน้ำอูน ใกล้เขื่อนน้ำอูน ทำข้าวนาปี+นาปรัง ขายไร่ละ 100,000 บาท)

4.อ.กุสุมาลย์(157ไร่ หลังมหาลัยเกษตรศาสตร์+ใกล้โรงงานน้ำตาลสกลนคร@60,000บ.)/(134ไร่๑96,000บ.)/(21ไร่๑490,000บ.ดฉ)

5.อ.โพนนาแก้ว(100ไร่@68,000)/(50ไร่@55,000)/

(40ไร่@45,000บ.)/(60ไร่@68,000.)/(11ไร่๑527,000)/ (11ไร่๑100,000)/(4ไร่๑550,000)/(80+27+600+2,000ไร่ฉ.๑80,000-100,000ติดถนนดำยาว200ม.ด้านข้างติดถนนแดง ห่างเจดีย์วัดโฆสมังวราราม(วัดพล.อ.ประวิทย์)1-2กม.ตั้งอยู่ อ.วังยาง อยู่ใกล้อ.โพนนาแก้วและอ.ปาปาก นครพนม)

6.อ.บ้านม่วง(60ไร่@120,000บ)/(2,499-20,000ไร่ฉ.๑70,000บ ติดถ.ดำและแม่น้ำสงครามแบ่งขายได้)/(12,000ไร่โฉนดผืนเดียว ติดถนนดำ2ด้าน สายสกล-คำตากล้าไฟ3เฟส ติดถนนแดง1ด้าน ด้านหลังติดแม่น้ำสงคราม๑80,000)/(150,000ไร่ฉ.ต.โนนสะอาด ติดถนนดำ-แดง ติดแม่น้ำสงคราม๑70,000)/(33ไร่ฉ.ติดถนนแดงกว้าง300ม.ต.ดงเนือ๑100,000)

7.อ.เจริญศิลป์(92ไร่@95,000บ.)/(33ไร่@95,000บาท)/ (74ไร่@63,000บาท)/(10ไร่ฉ.หน้าติดถนนดำ ข้างติดถนนแดง๑115,000โคกศิลา)/(13ไร่ฉ.ติดถนนดำ๑100,000ใกล้อบต.โคกศิลาน้ำไฟพร้อม)

8.อ.วานรนิวาส(86ไร่๑80,000บาท)/(38ไร่๑60,000บาท)/(200ไร่๑85,000บ.ดฉ)/(60ไร่นส3.แดง๑70,000)

/(500ไร่+ฉ.ติดถนนดำ๑70,000)/(98ไร่นส3.ถนนแดงห่างม.5กิโลห่างถนนดำ14กิโล๑70,000)/(71ไร่ฉ.ติดถนน นา บ้าน สระ เเท้งค์น้ำ ต้นพยุง5ปี1,000ต้น๑98,000)

9.สว่างแดนดิน

(63ไร่๑95,000)/(10ไร่๑70,000)/(7.5ไร่๑160,000บ.ติดถนนดำ โฉนด เป็นสวน กลางชุมชน)

10.อ.เมือง (20ไร่๑95,000ต.เชียงเครือ)/(23ไร่๑280,000ต.หนองหาร)/(11ไร่แดง๑100,000)/(4ไร่ดำ๑580,000ต.บ้านแป้น)/(6ไร่ดำ4เลน๑2.2ล้าน)/(10ไร่๑85,000บ.ติดถ.แดงหน้ากว้าง80ม. ต.ขมิ้น)/(11ไร่+๑1,000,0009ต.พังขว้าง)/(12ไร่๑69,000บ.ดำฉ.ต.หนองลาด)/(14ไร่ฉด๑70,000ต.เชิงชุม)/(3ไร่ฉ๑126,000ต.ต้นผึ้ง)/(2.875ไไร่ฉ.ติดถนนแดง2ด้าน๑2ล้าน ต.เชียงเครือ ใกล้หอพักม.เกษตรสกล)/(45ไร่ฉ.ต.หนองลาด ติดแม่น้ำอูน ๑100,000)/(128ไร่ฉ.ติดถนนดำเชื่อมอ.เมืองไปอ.นาแก๑200,000)/(13+1ไร่ ติดถนน4เลนส์หมายเลข2029กม.1(ถนนเดียวกันกับห้างบิกซี)ห่างBic-Cสกล1.5กม./ห่างเทศบาลจังหวัด2กม.ห่างรพ.3กม. ห่างสน.4กม.ห่างสนามบิน6กม.๑13.85ล้านบาท)/ 99ไร่ฉ.ใกล้4แยกบ้านธาตุ ห่างสนามบิน9กิโลเมตร ติดทางสาธารณะ2ด้าน ต.ขมิ้น ๑250,000บาท)/(22 ไร่โฉนด ที่ทำนาปี+นาปรัง ติดคลองส่งน้ำ มีน้ำทั้งปี ติดถนนคอนกรีตสายบ้านนาดอกไม้ไปบ้านโคกเลา ตั้งอยู่ ต.พังขว้าง อ.เมือง ขาย ไร่ละ 4.1แสนบาท)

11.อ.นาทม ฉ.20ไร่๑100,000)/(136ไร่ฉ.ติดถนนดำสายเชื่อมอ.นาทม-อ.อากาศอำนวย ที่นา ๑40,000)/(280-1,500 ไร่ฉ.+นส3ก. ติดถนนสาธารณะ2ด้าน ติดลำน้ำอูน+ห้วยวังหงษ์๑36,500บาทต่อไร่) / (153ไร่ติดถนนดำ สายอ.อากาศ-ไป-อ.นาทม)๑45,000 น้ำท่วมในฤดูฝน)/

12.พังโคน(30ไร่+ฉ.หน้าติดถนนดำ45ม.หลังติดคลอง๑75,000)/(29ไร่ฉ.ติดถนนคอนกรีต ติดแม่น้ำอูนห่างต.ต้นผึ้ง4กม.ห่างอ.พังโคน11กม.)

13.อ.บ้านแพน(400ไร่ฉ+นส3.ติดแม่น้ำสงคราม๑55,000)

14.นิคมน้ำอูน(29ไร่เป็นเอกสารสิทธิ์ ติดเขื่อนน้ำอูน วิวเย็นสวยน้ำใส ห่างถนนดำ200ม. ห่างน้ำตกแม่อูน5กม.ห่างโรงเรียน3กม.๑300,000)

15.อ.นาด้วง(1,000ไร่ฉ.ติดถนนลูกรังยาว500ม.ด้านหลังติดแม่น้ำสงครามยาว400ม.๑95,000)

16.อ.นาหว้า(1,557ไร่ ต.เหล่าพัฒนา ฉ.+นส.2+นส.3+ใบจอง ติดแม่น้ำอูนยาว ติดถนนดำ2ด้าน๑50,000)

17.ที่อื่นๆ (เขาย้อยเพชรบุรี1640ไร่๑270,000/ติดแม่น้ำโขง3,000ไร่๑230,000/ติดลำธารม่วงสามสิบ1,600ไร่๑130,000/ติดถนน33ปราจีณ-สระแก้ว1,850ไร่๑380,000/เลี่ยงเมืองสระแก้ว900ไร่๑150,000/เขตอุตฯระยอง500ไร่๑600,000/

ติด331เขตอุตฯชลบุรี730ไร่๑2,200,000/ใกล้เขตอุตฯบ้านบึง480ไร่๑2,000,000/ใกล้304นิคมบ่อทองปราจีณ520

ไร่๑500,000/สนามกอล์ฟชลบุรี1,790ไร่๑3,600,000/ติดถนนเซกา-อากาศหมายเลข2084 กม.18 (ติดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่) 3,000ไร่๑70,000)/

11.90ไร่ ด้านหน้าติดถนนพระราม3ด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพระยาราคา1,800ล้านบาท/3.9ไร่ ติดแม่น้ำเจ้าพระยาทางแยกรัตนาธิเบศถ์ราคา27ล้านบาท/

8.50ไร่ บ้านปทุม อ.สามโคก ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ราคารวม 70ล้านบาท/ 5 ไร่ ด้านหน้าติดถนนพระราม3ด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพระยาราคา 760 ล้านบาท/ 490 ไร่ ติดชายทะเล หาดทับตะวัน จ.พังงา ยาว280ม. ด้านหน้าติดถนนดำ ขายตรงจากเจ้าทรัพย์900ล้านบาท / 14ไร่ ติดคลองดำเนินสะดวก กระทุมแบน 14ล้านบาท/ 71ไร่ ติดถนนดำในหมู่บ้าน ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง เพชรบุรี ราคา 17.75 ล้าน/ 300ไร่ ที่นาปี+ปรัง ต.หันตะเภา ติดคลองชลประทานที่27ฝั่งเหนือ ติดถนนดำ3-ด้าน ตั้งอยู่ อ.วังน้อย อยุทธยา ขาย180 ล้านบาท./ ขายที่+โรงกลึง3ชั้น3คูหา 1 งาน หลังวัดไร่ขิง 13.5ล้านบาท/ 135ไร่ ติดถนน4เลนซ์สาย33 ตรงข้าม อบจ.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ราคา 87.75 ล้านบาท