รับตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดับเพล
1 วัน

บริการตรวจปั๊มสูบน้ำดับเพลิง( fire pump ) ,ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ( Fire Alarm ) 

ติดต่อสอบถาม 0810719169 คุณลูกปลา    

mail : kulomo_lp@hotmail.com , ensafe07@gmail.com     

LINE ID : LPJUNG3

บริการตรวจเช็คและทดสอบระบบปั๊มน้ำดับเพลิง ( fire pump ) 

- ตรวจสอบระดับน้ำมันครื่องยนต์ 

- ตรวจสอบ Function การทำงานของตู้ Control Engine Pump. 

- ตรวจสอบ Function การทำงานของตู้ Control Jocky Pump. 

- ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำดับเพลิง (Ultrasonic Flow Meter) 

- ตรวจวัดค่าความดันในระบบส่งน้ำดับเพลิง 

- ตรวจวัดค่าความดังเครื่องยนต์ 

- ตรวจเช็คระบบต่างๆของเครื่องยนต์ 

รายละเอียดการบำรุงรักษา ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง ( fire pump ) 

- เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (Lube Oil Sae 15W40) 

- กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER) 

- น้ำยาปรับสภาพและกันสนิมหม้อน้ำ 

- เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 

- ทำความสะอาดตัวปั๊มเครื่องยนต์ 

ตรวจสอบ Fire Alarm Control Panel (FCP) ตู้ควบคุมระบบ 

1.Heat Detector (ตรวจจับความร้อน) 

2.Smoke Detector (ตรวจจับควัน) 

3. Alarm Bell (ตัวส่งสัญณาณเตือน) 

4.Manual Station (ตัวกดแจ้งเหตุเตือน) 

5. Certificate for fire alarm System (เซ็นต์รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า)