อภิวัฒน์ เรืองถาวรฤทธิ์
3 วัน
FORCED FAN KIT HASCON พัดลมระบายความร้อนสำหรับมอเตอร์ ที่ใช้กับ Inverter 

FORCED FAN KIT HASCON พัดลมระบายความร้อนสำหรับมอเตอร์ ที่ใช้กับ Inverterเพื่อเพิมประสิทธิภาพให้มอเตอร์ 3Phase 380V 50Hx, for Inverter Applicationมีตั้งแต่ Fram Size 80-315 ขนาด 27w-500w