อภิวัฒน์ เรืองถาวรฤทธิ์
3 วัน

ชุดผสมการขับเคลื่อนHascon Motor & Transmax Gear มีทั้งแบบ Worm Gear , Helical Gear และ Variator Unit Gear ตามลักษณะความเหมาะสมกับงาน

ลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากทราบรายละเอียดการเลือกใช้งาน สามารถสอบถามติดต่อ 0815581419