อภิวัฒน์ เรืองถาวรฤทธิ์
3 วัน

PLC AH500

คุณสมบัติAH500 รองรับการเขียนโปรแกรมการเคลื่อนที่ แบบสามแกนในระนาบ สองแกนในแนวเส้นโค้ง และสามแกนในแนวเฉียง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการควบคุมถึง 12 แกนAH500 เหมาะสำหรับการประมวลผลที่ซับซ้อน หรือการทำงานที่ต้องการการควบคุมที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการทำงาน สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลวัสดุก่อสร้างเครื่องถักเครื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร