อภิวัฒน์ เรืองถาวรฤทธิ์
3 วัน

เซอร์โวไดร์ฟ รุ่นServo ASDA

คุณสมบัติ- มีความถูกต้องและมีความแม่นยำสูง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณการผลิตและ สามารถลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้- สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองการทำงานทุกรูปแบบ- การตอบสนองรวดเร็ว ลดเวลาในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  - รองรับ High-Speed DMCNET, EtherCAT, CANopen Protocols สำหรับการควบคุมหลายแกนพร้อมกัน ทำให้มีความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น- ประหยัดเวลาในการติดตั้ง และทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง การประยุกต์ใช้งาน

ระบบ automation,แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม,อินเวอร์เตอร์,ระบบplc,Sensorsม่านแสงนิรภัย,ระบบautomationโรงงาน,เซอร์โวไดรฟ์,เซอร์โวมอเตอร์