อภิวัฒน์ เรืองถาวรฤทธิ์
3 วัน

CENTAMAX Flexible Coupling.

MARINE PRODUCTS

More than half a million highly flexible couplings prove their worth day in and day out under harsh conditions on all the world’s seas. And that number continues to rise. Whether it is a versatile speedboat or a luxurious cruise ship: CENTA is your specialist for outfitting sophisticated boat- and ship drives and represents the highest state of reliability and maximum comfort on board.

CENTAMAX Flexible Coupling.เป็นCoupling ที่เป็นตัวส่งผ่านกำลังจากเครืองยนต์ ไปสู่เกียร์ มีหลายรุ่นให้เลีอก ขื้นอยู่กับชนิดของเรือ ตั้งแต่เรือเล็กไปจนถืงเรีอรบ เรือเดินสมุทร