อภิวัฒน์ เรืองถาวรฤทธิ์
3 วัน

Ring Blower

คุณสมบัติ

- ให้แรงดันที่สูง

- อัตราการไหลอากาศ 40-1250 cmm.

- มีระบบหล่อเย็นลูกปืน

- จารบีคุณภาพสูง

- อากาศปราศจากน้ำมัน 100%

- บำรุงรักษาง่าย

- การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย

- แรงลม และแรงดันสม่ำสมอ ทำให้ระบบของลูกค้าเสถียรมากขึ้น

- มีระบบหล่อเย็นลูกปืน ทำให้ยืดอายุการใช้งานลองลูกปืน และ มอเตอร์

- จารบีคุณภาพสูง ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

- อากาศปราศจากน้ำมัน 100% ทำให้ไม่มีกลิ่นหรือไอน้ำมันในระบบ

- บำรุงรักษาง่าย ทำให้ลดภาระของช่างซ่อมบำรุง

- เสียงรบกวนต่ำ ทำให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน ลดมลภาวะทางเสียง

- กรณี ผลิตเครื่องจักร ลูกค้ามั่นใจระบบการทำงานของเครื่องจักร สร้างความเชื่อมั่น

- ราคาไม่สูงทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต และการซ่อมบำรุง

การประยุกต์การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้ในงานเคลือบผิว

- เหมาะสำหรับงานระบบทำความเย็น

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการอบแห้ง

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตก๊าซชีวภาพ​

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม แป้ง อาหารสัตว์ น้ำตาล พลาสติก

- เหมาะสำหรับงานลำเลียงวัสดุด้วยลม

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- เหมาะสำหรับนำไปใช้เติมอากาศบ่อปลาและบ่อกุ้ง

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ระบบการรีดนม