บริษัท โอรี่ไทย จำกัด
2 ชั่วโมง

• Model : SPG-26MS

• RMS Voltage : 90.0 ~ 260.0 Vrms

• RMS Current : 0.00 ~ 15.00 Arms

• Active Power : 0 ~ 3900W

• Apparent Power : 0 ~ 3900 VA

• Line Frequency : 47.0 ~ 63.0 Hz

• Power Factor : 0.00 ~ 1.00

• Electric Energy Quantity : 0.00 ~ 9999 KWH

• KWH Hour : 00:00 ~ 99:99 Hours

• Measure Time : 1 Sec.

• Power Consumption : 17.5W Max.

• Dimension : 130*60*36.7 mm

• Weight : 155 g