ฺBest Friend Holiday
1 เดือน

📍📍กระซิบรัก...บอกฮัก...น่าน📍📍

⛅️⛅️3 วัน 2 คืน⛅️⛅️ 

💸ราคาเพียง 5,999

📌​ชมอุโมงค์ลีลาวดี เสน่ห์แห่งความเนิบช้า 

📌เดินกาดข่วงเมือง ชมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

📌ชมบ่อน้ำเกลือท่ามกลางหุบเขาแห่งเดียวในโลก

👏สักการะพระธาตุแช่แห้งคู่บ้านคู่เมืองน่าน

👏สักการะพระธาตุเขาน้อย ชมวิวแห่งวิวล้านนาตะวันออก

👏ชมภาพปู่ม่านย่าม่านหรือหนุ่มกระซิบ สัญลักษณ์เมืองน่าน

👏สักการะพระธาตุช่อแฮ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ 

🍝อาหารเต็มอิ่ม 6 มื้อ

🏬ที่พัก 2 คืน

📤โปรแกรมเพิ่มเติม https://bit.ly/3l7PwMD

☎️ บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ 02-183-5623 | 094-570-7755

✅ Lisense No 11/07424

💻 www.bestfriendholiday.com