ปุณิกา
3 อาทิตย์

กระเป๋าใส่พาสปอร์ต พรีเมี่ยม 

สมุดใส่พาสปอร์ต,กระเป๋าใส่หนังสือเดินทาง

การบรรจุ : บรรจุกล่องกระดาษ

การทำโลโก้ :ฟรีสกรีนโลโก้ 1สี 1ตำแหน่ง

ระยะเวลาการผลิต : 7-15วัน