กวิยา
5 เดือน

หลักการและเหตุผล

     เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารและเดินทางได้ทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำกัด ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลและเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคนทั่วโลกจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทที่ต้องการเติบโต ผู้คนที่ต้องการเปิดประสบการณ์ นักเรียน-นักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้ ผู้คนทุกคน ทุกสาขา ทุกอาชีพ ล้วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและการเติบโตขององค์กร

วัตถุประสงค์

     หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการฟัง-พูดเพื่อการสื่อสารในระดับต้น โดยเน้นพัฒนาการฟัง-พูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การสนทนาในชีวิตประจำวัน การสนทนาในบริบทการทำงาน การสนทนาทางโทรศัพท์

หัวข้อการฝีกอบรมการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนำตนเอง-แนะนำผู้อื่น การถาม-ตอบ เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการเบื้องต้น เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ การติดต่อประสานงานและการนัดหมาย การถาม-ตอบเกี่ยวกับการทำงาน

*จำนวน 5 วัน 15 ชั่วโมง เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14, 21, 28 มีนาคม 2564  เวลา 9.00 – 12.00 น.  

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร

01/12/2563 - 12/02/2564

ข้อมูลวันที่อบรมลำดับวันที่อบรมสถานที่อบรมเวลาอบรมบรรยายเวลาอบรมปฏิบัติ1.28/02/2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร3 ชม.3 ชม.2.07/03/2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร3 ชม.3 ชม.3.14/03/2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร3 ชม.3 ชม.4.21/03/2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร3 ชม.3 ชม.5.28/03/2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร3 ชม.3 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5ŵ.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%