Sale Online
19 ชั่วโมง

ถุงแวคคั่ม หรือที่รู้จักกันดีในนามถุงซีลสูญญากาศ เป็นถุงที่นำมาใช้ในการถนอมอาหาร หรือใส่เคมีภัณฑ์  ด้วยการปิดผนึกสูญญากาศ ด้วยการดูดอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดการเกิดการออกซิเดชั่นระหว่างอากาศและอาหารที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารบูด และยังช่วยทำให้อาหารสดบางชนิดเน่าเสียช้าลงจากการนำอากาศออกเพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่มีต่ออาหารสดด้วย ซึ่งคุณภาพของอาหารที่เก็บรักษาอยู่ในถุงแวคคั่ม จะมีความสดและสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าวิธีเก็บธรรมดาถึง 3-5 เท่า