Sale Online
18 ชั่วโมง

ถุงขยะดำหรือถุงขยะสีดำ ผลิตจากเม็ดพลาสติกHDPE ชนิดเหนียวพิเศษ ฉีกขาดได้ยาก ใช้สำหรับบรรจุขยะเปียก  ขยะแห้ง ใช้ใส่ขยะทั่วไป เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า  คอนโดมิเนียม ครัวเรือน หน่วยงานราชการ เป็นต้น เราจึงผลิตถุงขยะขนาดต่างๆไว้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละที่ 

จำนวนถุงขยะต่อแพ็ค  :  บรรจุแพ็คละ 1 กิโลกรัม

ขนาดถุงมาตรฐาน

 18*20   นิ้ว

 20*25   นิ้ว

 20*30   นิ้ว

 22*26   นิ้ว

 22*30   นิ้ว

 24*28   นิ้ว

 28*36   นิ้ว

 30*40   นิ้ว

 32*40   นิ้ว

 36*45   นิ้ว

 40*52   นิ้ว

 40*60   นิ้ว

 45*60   นิ้ว

รับผลิตถุงขนาดตามความต้องการของลูกค้า