Sale Online
18 ชั่วโมง

ถุงร้อนหรือถุง PP (Polypropylene) มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี เหนียว มีความใส ใช้สำหรับบรรจุอาหาร หรือใช้กับงานด้านอื่นๆ สามารถผลิตงานได้ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งงานพิมพ์โลโก้หรืองานสกรีน เพื่อเป็นการโฆษณาให้แก่องค์กรและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ขนาดมาตรฐาน

3*5      นิ้ว 

4*6      นิ้ว

4.5*7   นิ้ว

5*8      นิ้ว

6*9      นิ้ว

7*11     นิ้ว

8*12     นิ้ว

9*14     นิ้ว

10*15    นิ้ว

12*18    นิ้ว

14*22    นิ้ว

16*26    นิ้ว

20*30    นิ้ว