Sale Online
18 ชั่วโมง

ถุงขยะสีประเภทต่างๆ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE ที่มีความเหนียวพิเศษ ฉีกขาดยาก ใช้ในการคัดแยกขยะ สำหรับขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะติดเชื้อ ขยะรีไซเคิล เพื่อความสะอาดและถูกสุขลักษณะ เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม ครัวเรือน โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม เป็นต้น เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานจึงแบ่งประเภทของถุงขยะสีดังนี้

จำนวนถุงขยะต่อแพ็ค : แพ็คละ 1 กิโลกรัม

ขนาดถุงมาตรฐาน

18*20   นิ้ว

24*28   นิ้ว

28*36   นิ้ว

30*40   นิ้ว

36*45   นิ้ว

รับผลิตถุงขนาดตามความต้องการของลูกค้า

สนใจติดต่อ

โทร : 02-3133759-60

LineID : @bbinterpack

Facebook : www.facebook.com/bbinterpack

E-mail : saleonline.bb@gmail.com

ถุงขาวนม