Sale Online
20 ชั่วโมง

ขายถุงหูหิ้ว Recycle Bag

ถุงหูหิ้ว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ถุงหูหิ้ว สีดำ และ ถุงหูหิ้ว สีเขียว มี 2 เชดสีให้เลือกสรรค์

มีขนาดให้เลือก

กว้าง 8 นิ้ว X ยาว 16 นิ้ว    พับข้าง 2.5 นิ้ว    หนา 0.06 นิ้ว

กว้าง 9 นิ้ว X ยาว 18 นิ้ว    พับข้าง 2.5 นิ้ว    หนา 0.06 นิ้ว

กว้าง 12 นิ้ว X ยาว 20 นิ้ว    พับข้าง 2.5 นิ้ว   หนา 0.07 นิ้ว