กฤษณ์ นิงสานนท์
1 วัน

จำหน่ายเครื่อง Spot Welding ขนาด 50 KVA 

เครื่อง Spot Welding ขนาด 50 KVA"PART WELD" STATIONARY SPOT WELDERMODEL  PW-500CAPACITY 50 KVA.

MAXIMUM CURRENT 18500 KVA

.MAXIMUM FORCE 500 Kgf.COOLING WATER 6 L/MINTIMER

 CONTROLLER (MADE IN TAIWAN)CYLINDER ONE STOCKTRANSFORMER (MADE IN TAIWAN)

รับประกันเครื่อง 1 ปีจากการใช่งาน

สนใจติดต่อ สอบถามกฤษณ์ นิงสานนท์

T.0909419564