CHATSARAN SANTANATANONT
5 วัน

KOREA 5Days 3Nights ซุปตาร์...ซารังแฮโย ราคาเริ่มต้น 16888 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2565 โดยสายการบินทีเวย์ (TW)

วันแรก   ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันที่สอง  ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน - โซลทาวเวอร์ – ย่านฮงแด

วันที่สาม  สะพานแขวนมาจังโฮซู - เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่สี่    พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ศูนย์เวชสำอาง - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

วันที่ห้า  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - การทำข้าวห่อสาหร่าย - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่

https://www.darakorntravel.com/product/%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5-korea-5days-3nights-%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%8b-5/

ติดต่อรายละเอียดและโปรแกรมการเดินทางได้ที่ บริษัท ดารากร ทราเวล จำกัด

Website:  http://www.darakorntravel.com

Email: darakorntravel@gmail.com

Line : @darakorntravel

Tel : 02-9441593, Hotline: 08-6345-8600, 08-5308-6677