ปณชัยอีควิปเม้นท์เทคโนโลยี
2 วัน

ออโต้ทรานเฟอร์สวิทซ์ (Auto Transfer Switch) แบบ Single Phase มี 2 ขนาด

20 Amp

40Amp

Line ID: petcorp

ดูรายละเอียดสินค้าได้ที่

https://www.panachai.com/index.php?route=product/category&path=69_89