ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ทนายคดีปกครอง กฎหมายแรงงาน ทนายแรงงาน ทนายความ

- ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน - รับว่าความคดีแรงงาน คดีปกครอง ยื่นคำร้องขอลงโทษกรรมการลูกจ้าง รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา - ที่ปรึกษาในการบริหารจัดการงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามเงื่อนไขข้อตกลง - รับชี้แจงพนักงานตรวจแรงงาน กรรมาธิการแรงงาน หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการทำงาน - ดำเนินการสอบสวนให้ถูกต้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และชอบด้วยกฎหมาย - รับเป็นที่ปรึกษาหรือตัวแทนในการเจรจาข้อเรียกร้อง หรือเจรจาข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ ทุกเรื่อง - ให้คำปรึกษาและวางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน - จัดทำและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของแต่ละบริษัท - ร่าง ตรวจสอบ แก้ไข สัญญาจ้าง นิติกรรมสัญญารูปแบบต่าง - วิทยากรอบรมและบรรยายกฎหมายแรงงานตามหลักสูตรที่กำหนด - รับจดทะเบียนจัดตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด *****ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ : www.parameelaw.com ตามแต่สะดวก ขอบคุณครับ

เลขประกาศ Content ID
1022
เข้าชม View
233
คำสำคัญ Keyword
ทนายแรงงาน
ปรับปรุง Update
1 mo 02 May 2019 02:21:10
แก้ไข Edited
1 mo 02 May 2019 02:21:28
ไอพี IP Address
58.11.145.108
การติดต่อ
เพื่อให้ง่ายในการติดต่อโปรดแจ้งผู้ประกาศว่าพบสินค้านี้ในโกโก้ COKOH.COM
ติดต่อ Contact
กฎหมายปาระมี
มือถือ Mobile
0817936156
 
COKOH.COM © 2019