ประมูลราคา ตู้บรรทุกสินค้า เก่า / ชำรุด จำนวน 2 ตู้

ทางบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด ( มหาชน ) มีความประสงค์ขอเชิญผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมประมูลราคา ตู้บรรทุกสินค้า เก่า / ชำรุด จำนวน 2 ตู้ โดยสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม และ ยื่นซองประมูลได้ที่ คุณณัฏฐนันท์ เลขาขำ ( นิคมฯลาดกระบัง )
โทรศัพท์ : 02-326-0650 , 02-326-0722-4 ต่อ 155 , 139 ระยะเวลาเปิดรับซองประมูล
วันที่ 23 - 27 มิถุยายน 2557 และเปิดซองประมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2557
Content ID
243
View
36
Keyword
ประมูล
Update
4 yr 24 Jun 2014 09:59:27
Edited
4 yr 24 Jun 2014 09:59:27
IP Address
115.31.167.242
Contact
คุณณัฏฐนันท์ เลขาขำ
Mobile
02-326-0650
 
COKOH © 2016