เลือกภาพสินค้าที่ตรงเนื้อหาด้วยการลากวางหรือคลิกเปิดแล้วคลิกลงประกาศหรือใส่ภาพในขั้นตอนถัดไป 
COKOH.COM © 2019